Portfolio TitleAnd Some Other Info Here

Nicks verhaal

Nick (15) heette oorspronkelijk Nicolien, maar weet zeker dat hij een jongen is en staat er ook op om als zodanig behandeld te worden. Al zijn klasgenoten zijn helemaal okay met hem en hebben hem geaccepteerd zoals hij is, alleen doet de school (en dan vooral een aantal leraren) heel erg moeilijk over zijn naamsverandering en blijven hem stug ‘Nicolien’ en ‘haar’ noemen.

Nick vindt dit erg vervelend. Hij wil zijn moeder niet opzadelen met nog een probleem nu ze net gescheiden is, maar het is ook erg onplezierig om steeds weer te moeten uitleggen dat hij een jongen is. De rest van de klas vindt het ook vervelend en lachen de docenten uit die hem Nicolien blijven noemen, waarna Nick steeds verantwoordelijk wordt gehouden voor de onrust in de klas. Hij wordt gezien en behandeld als ‘een moeilijk meisje’ waardoor hij nog meer de kont tegen de krib aangooit. “Laat ze toch allemaal stikken,” denkt hij regelmatig. Nick heeft inmiddels het vermoeden dat hij door geen enkele docent nog serieus wordt genomen, laat staan door de schoolleiding. Hij was al op bezoek bij de zorgcoördinator, maar die had het te druk met andere dingen. Nick hoort van de Roze Olifant en schrijft een bericht over zijn situatie.

Na wat heen en weer gemail met de mensen achter de Roze Olifant, waarin Nick aangeeft anoniem te willen blijven, belt de Roze Olifant met de rector van zijn school.

De rector weet eigenlijk onmiddellijk om wie het hier gaat. Nick is zelfs hem opgevallen op het schoolplein, maar hij had geen idee wat er nu precies aan de hand was. Na wat telefoontjes is het hem en de medewerker van de Roze Olifant duidelijk: niemand op school blijkt ervaring te hebben met transgender jongeren en niemand weet eigenlijk op welke manier je deze jongeren moet begeleiden. De Roze Olifant brengt de school in contact met Transvisie Zorg, een organisatie die zich specifiek bezighoudt met transgenders.

Het valt Nick na een paar weken op dat de docenten die hem voorheen het leven zuur maakten, zich nu opvallend op de achtergrond houden. Hij heeft geen last meer van ze en hoewel ze hem nog geen Nick noemen, hebben ze het in ieder geval niet meer over Nicolien. En de zorgcoördinator had ook ineens uitgebreid tijd om met hem te spreken. Via Transvisie Zorg hoort hij over een jongerengroep. Hij heeft al geregeld dat zijn vader hem gaat brengen.

 

Ga naar het contactformulier
Ga naar Transvisie Zorg